Polityka prywatności

 

Cześć, dzień dobry!

 

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego www.fullofideas.pl

 

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest Maria Bursche prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Maria Bursche Head Full of Ideas” z siedzibą w Warszawie pod adresem Ateńska 10/113, 03-978 Warszawa, NIP 1132645361.

 

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@fullofideas.pl.

 

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Maria Bursche prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

„Maria Bursche Head Full of Ideas” z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Ateńska 10/113, 03-978 Warszawa, NIP 1132645361.

 

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@fullofideas.pl.

 

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

 

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 

 • imię i nazwisko adres e-mail
 • dane zawarte w korespondencji e-mail
 • informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych adres zamieszkania
 • adres wykonywania działalności gospodarczej numer NIP
 • numer telefonu
 • szczegóły składanych zamówień numer rachunku bankowego adres IP
 • przybliżona lokalizacja
 • statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami treść komentarzy / opinii dodanych na stronie

Powyżej wymieniliśmy konkretne informacje. Natomiast w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności odnajdziesz kategorie danych osobowych przyporządkowane do poszczególnych celów przetwarzania.

 

Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o Twoim urządzeniu, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej identyfikator użytkownika (user-ID)
 • adres IP podlegający skróceniu i anonimizacji data odwiedzin strony
 • przeglądane podstrony czas spędzony na stronie
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami kliknięcia myszką lub dotknięcia ekranu kliknięcia w poszczególne linki
 • źródło, z którego przechodzisz do strony przedział wieku, w którym się znajdujesz Twoja płeć
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci
 • Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi gromadzących Informacje Anonimowe mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. Co więcej, do informacji gromadzonych przez część narzędzi w ogóle nie mamy dostępu, jako że interesuje nas wyłącznie prawidłowe działanie funkcji zapewnianej przez dane narzędzie, a nie informacje przez nie gromadzone. Przykładowo, określona wtyczka może gromadzić jakieś informacje, ale nie są one nam w żaden sposób udostępniane, a my nie jesteśmy tymi informacjami w ogóle zainteresowani, ponieważ interesuje nas wyłącznie by dana funkcjonalność wtyczki (np. przesłanie formy newsletterowej) po prostu działała. Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnienie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności

 

dostępnych na stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, takich jak ustawianie i targetowanie reklam.

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

Narzędzia, z których korzystamy, a które wiążą się z gromadzeniem Informacji Anonimowych zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

 

# 4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

 

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 

 • rejestrujesz konto użytkownika składasz zamówienie
 • przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy zapisujesz się do newslettera
 • dodajesz komentarz lub opinię o produkcie
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych

W załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności przyporządkowaliśmy źródło pozyskania danych do każdego z celów przetwarzania.

 

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 

 • mechanizm strony gromadzi Twój adres IP
 • mechanizm systemu newsletterowego gromadzi Twój adres IP oraz informacje na temat Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.
 • narzędzia zewnętrzne wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności gromadzą Informacje Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach strony

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

 

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się

 

stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@fullofideas.pl

 

# 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności.

 

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

 

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat).

 

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

 

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze
 • dostawcy oprogramowania chmurowego, w którym dochodzi do przetwarzania danych biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.

 

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich

 

gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

 

# 9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 

Nie, nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

# 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

 

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.

 

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

 

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez
 • nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@fullofideas.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

# 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

 

Nasz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

 

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

# 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

 

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

 

# 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

 

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

 

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery ( https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

 

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

 

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Ciebie niedostępne.

 

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

 

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie.

 

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na cookies.

 

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

 

W ramach naszej strony internetowej funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich związane z narzędziami wymienionymi w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności. Poszczególne narzędzia mogą wykorzystywać więcej niż jeden plik cookies, ale odstąpiliśmy od ich szczegółowego listowania, nie chcąc przytłaczać Cię nadmiarem informacji i wychodząc z założenia, że bardziej czytelne będzie dla Ciebie posługiwanie się listą narzędzi wraz z określeniem celów korzystania z tych narzędzi niż wymienianie wszystkich technicznie funkcjonujących w obrębie poszczególnych narzędzi plików cookies.

 

Odstąpiliśmy również od wskazywania zakresu gromadzonych w plikach cookies informacji w odniesieniu do każdego wykorzystywanego narzędzia, biorąc pod uwagę, że każde narzędzie gromadzi informacje związane z Twoją charakterystyką i zachowaniami podejmowanymi w ramach naszej strony internetowej. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominaliśmy wcześniej w ramach niniejszej polityki prywatności.

Znając wymogi kreowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odstąpiliśmy mimo wszystko od wskazywania żywotności plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne narzędzia. Chcąc określić rzetelnie żywotność każdego pliku cookies musielibyśmy przytłoczyć Cię nadmiarem informacji, który w jakikolwiek sposób nie realizowałby zasady przejrzystości i czytelności kierowanych do Ciebie informacji. Ponadto, żywotność plików cookies może podlegać na tyle aktywnym zmianom po stronie dostawców narzędzi, że nie jesteśmy w stanie sprawować nad tym rzetelnej kontroli. Odstępując od określania żywotności cookies, przypominamy, że jedyną opcją realnej kontroli czasu przechowywania informacji w plikach cookies jest zarządzanie plikami cookies bezpośrednio przez Ciebie. Z poziomu swojej przeglądarki internetowej w dowolnej chwili możesz usuwać pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.

W tym miejscu jeszcze raz chcemy podkreślić, że w ramach plików cookies nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominaliśmy w ramach niniejszej polityki prywatności.

Co więcej, o ile w przypadku narzędzi statystycznych i marketingowych możemy przeglądać różnego rodzaju raporty generowane na podstawie Informacji Anonimowych, o tyle w odniesieniu do pozostałych narzędzi nie uzyskujemy nawet jakiegokolwiek dostępu do gromadzonych w plikach cookies informacji, będąc zainteresowanymi wyłącznie tym czy funkcje danego narzędzia, dla których narzędzie zostało zainstalowane, działają prawidłowo w ramach naszej strony.

 

# 17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszego serwisu?

 

Tak, korzystamy z narzędzi, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszej stronie. Narzędzia te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

 

# 18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

 

Tak, korzystamy z narzędzi reklamowych, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony. Narzędzia te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

 

§ 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com
 • ustawienia po stronie dostawców narzędzi zewnętrznych (linki do ustawień zostały zebrane w ramach załącznika nr 2 do niniejszej polityki prywatności)

 

# 20: Czym są logi serwera?

 

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

 

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres kontakt@fullofideas.pl.

 

# 22: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

 

Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne po stronie naszego serwisu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość.

 

Niniejsza treść Polityki Prywatności obowiązuje od 2023-01-16

 

Załącznik nr 1 – cele przetwarzania danych osobowych

 

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Kategorie przetwarzanych danych

Okres przechowywania danych

Źródło pozyskania danych

 

 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. b

 

 

 

 

 

 

Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe.

Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową o świadczenie usługi drogą elektroniczną (z uwagi na odrębny cel archiwizacyjny wymieniony poniżej).

 

 

 

 

 

 

Formularz rejestracji konta użytkownika.

 

RODO – zawarcie i

 

wykonanie umowy

Obsługa konta

o świadczenie

użytkownika

usługi drogą

 

elektroniczną w

 

postaci konta

 

użytkownika

  

 

 

 

 

Dane identyfikacyjne.

Dane kontaktowe. Szczegóły zamówienia.

Do czasu upływu

 
  

terminu

 
  

przedawnienia

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. b

roszczeń

 
 

RODO – zawarcie i

związanych z

 

Obsługa

wykonanie umowy

umową zawartą w

Formularz

zamówienia

zawieranej w

wyniku złożenia

zamówienia.

 

wyniku złożenia

zamówienia (z

 
 

zamówienia.

uwagi na odrębny

 
  

cel archiwizacyjny

 
  

wymieniony

 
  

poniżej).

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. f

   
 

RODO – prawnie

   
 

uzasadniony

 

Do czasu upływu

 
 

interes

Dane

terminu

 

Obsługa

reklamacji

realizowany przez

administratora

identyfikacyjne.

Dane kontaktowe.

przedawnienia

roszczeń

Reklamacja.

 

polegający na

Szczegóły reklamacji.

związanych z

 
 

obsłudze

 

reklamacją.

 
 

procedury

   
 

reklamacyjnej.

   

 

Cel przetwarzania

 

Podstawa prawna przetwarzania

Kategorie przetwarzanych danych

Okres przechowywania danych

Źródło pozyskania danych

   

Do czasu upływu

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. f

 

terminu, przez jaki

 
 

RODO – prawnie

 

przepisy prawa

 
 

Uzasadniony interes

 

nakazują

 

Obsługa odstąpienia od

umowy

realizowany przez administratora

polegający na

Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe.

przechowywać dokumentację

księgową

Oświadczenie o odstąpieniu od

umowy.

 

Obsłudze procedury

 

(oświadczenie o

 
 

odstąpienia od

 

odstąpieniu od

 
 

umowy.

 

umowy jest do niej

 
   

włączane).

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. c w

 

 

Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły faktur.

Do czasu upływu

 
 

zw. z właściwymi

terminu, przez jaki

Formularz

 

przepisami prawa

przepisy prawa

zamówienia lub

Księgowość

podatkowego –

nakazują

formularz

 

realizacja

przechowywać

odstąpienia od

 

obowiązków

dokumentację

umowy.

 

podatkowych.

księgową.

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. f

 

 

 

 

 

 

 

Dane o różnym zakresie, w zależności od tego, jakie dane do nas trafiły i jaki zakres danych uzasadniony jest pod kątem archiwalnym.

 

 

 

 

 

 

Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia naszej odpowiedzialności związanej z ochroną danych osobowych.

 
 

RODO – prawnie

 
 

uzasadniony

 
 

interes

 
 

realizowany przez

 
 

administratora

 
 

polegający na

 

 

 

Archiwum

zabezpieczeniu danych na potrzeby ustalenia, obrony

lub dochodzenia

Wszystkie formularze służące do przekazywania danych.

 

roszczeń oraz na

 
 

potrzeby

 
 

wykazania

 
 

przestrzegania

 
 

obowiązków

 
 

wynikających z

 
 

RODO.

 

 

Cel przetwarzania

 

Podstawa prawna przetwarzania

Kategorie przetwarzanych danych

Okres przechowywania danych

Źródło pozyskania danych

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. f

 

 

 

 

Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe.

Informacje statystyczne związane z wysyłanymi wiadomościami.

Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera lub przedawnienia naszej odpowiedzialności związanej z ochroną danych osobowych.

 
 

RODO – prawnie

 
 

Uzasadniony interes

 
 

realizowany przez

 
 

administratora

 

Obsługa

polegający na

Formularz zapisu

newslettera

wysyłce

do newslettera.

 

wiadomości po

 
 

odebraniu

 
 

uprzedniej zgody

 
 

na otrzymywanie

 
 

newslettera.

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. f

   
 

RODO – prawnie

   
 

uzasadniony

   
 

interes

   
 

realizowany przez

Dane

  

Obsługa

administratora

identyfikacyjne.

Do czasu usunięcia

Formularz dodania

komentarzy /

polegający na

Dane kontaktowe.

komentarza /

komentarza /

opinii

publikacji

Szczegóły

opinii.

opinii.

 

komentarza /

komentarza / opinii.

  
 

opinii po

   
 

uprzednim jego

   
 

przesłaniu przez

   
 

użytkownika.

   
   

Niemożliwy do

 
   

jednoznacznego

 
   

ustalenia. Część

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. f

 

korespondencji

 
 

RODO – prawnie

 

może podlegać

 
 

uzasadniony

 

bieżącemu

 
 

interes

 

usuwaniu, a część

 

 

 

Obsługa korespondencji

realizowany przez administratora polegający na wymianie

korespondencji z

Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły

korespondencji.

archiwizacji, jeżeli uznamy, że istnieje potrzeba jej

przechowywania,

Formularz kontaktowy. Przychodząca wiadomość.

 

użytkownikiem

 

w szczególności z

 
 

oraz jej

 

uwagi na

 
 

ewentualnej

 

zapewnienie

 
 

archiwizacji.

 

możliwości

 
   

odtworzenia jej

 
   

przebiegu w

 
   

przyszłości.

 

 

Cel przetwarzania

 

Podstawa prawna przetwarzania

Kategorie przetwarzanych danych

Okres przechowywania danych

Źródło pozyskania danych

 

 

 

 

 

Obsługa mediów społecznościowych

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na obsłudze profilów w mediach społecznościowych.

Dane widocznie publicznie w profilu użytkownika w serwisie społecznościowym. Szczegóły interakcji z użytkownikiem w ramach profilów w mediach społecznościowych.

 

 

 

Do czasu usunięcia danych przez użytkownika z serwisu społecznościowego.

 

 

 

Profile w mediach społecznościowych. Treścipublikowane przezużytkownika wmediach społecznościowych.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f

 

 

Dane osobowe usuwane przez system reklamowy niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowania w ramach tworzenia grupy odbiorców. Stworzona grupa odbiorców nie zawiera informacji o charakterze danych osobowych.

 
 

RODO – prawnie

  
 

uzasadniony

  
 

interes

  
 

realizowany przez

 

Formularz

 

administratora

 

rejestracji konta

Tworzenie grup odbiorców reklam

polegający na

tworzeniu grup odbiorców w

 

Adres e-mail.

użytkownika.

Formularz zamówienia.

 

systemach

 

Formularz zapisu

 

reklamowych na

 

do newslettera.

 

podstawie list

  
 

użytkowników, list

  
 

zamówień i list

  
 

mailingowych.

  
 

Art. 6 ust. 1 lit. f

   
 

RODO – prawnie

   
 

uzasadniony

   
 

interes

   
 

realizowany przez

   
 

administratora

   
 

polegający na

   
 

tworzeniu,

Informacje

  
 

przeglądaniu i

Anonimowe

  

 

Analiza i statystyka

analizowaniu statystyk związanych z

aktywnością

(szczegóły omówione w ramach definicji Informacji

Anonimowych

Do czasu ustania przydatności lub wniesienia

sprzeciwu.

Kod śledzący osadzony na stronie.

 

użytkowników na

zawartej w polityce

  
 

stronie w celu

prywatności)

  
 

wyciągania

   
 

wniosków

   
 

pozwalających na

   
 

późniejszą

   
 

optymalizację

   
 

strony

   
 

internetowej.

   

 

Cel przetwarzania

 

Podstawa prawna przetwarzania

Kategorie przetwarzanych danych

Okres przechowywania danych

Źródło pozyskania danych

 

Art. 6 ust. 1 lit. f

 

 

 

Informacje Anonimowe (szczegóły omówione w ramach definicji Informacji Anonimowych zawartej w polityce prywatności)

 

 

 

 

 

 

Do czasu ustania przydatności lub wniesienia sprzeciwu.

 
 

RODO – prawnie

 
 

Uzasadniony interes

 
 

realizowany przez

 
 

administratora

 
 

polegający na

Kod śledzący

Marketing własny

pomiarowaniu i

osadzony na

 

targetowaniu

stronie.

 

reklam w ramach

 
 

marketingu

 
 

własnych

 
 

produktów lub

 
 

usług.

 

 

 

Załącznik nr 2 – wykaz narzędzi zewnętrznych

 

 

Narzędzie

 

Dostawca

 

Cel wykorzystania

Wyjaśnienia dostawcy

Ustawienia dostawcy

 

Google Analytics

 

 

Google LLC

Analiza i statystyka związana z zachowaniami osób odwiedzającymi stronę internetową.

 

 

Zobacz

 

 

Zobacz

 

Google Ads

 

Google LLC

Pomiarowanie i targetowanie reklam.

 

Zobacz

 

Zobacz

 

YouTube

 

Google LLC

Osadzenie materiałów wideo z serwisu YouTube.

 

Zobacz

 

Zobacz

 

Vimeo

 

Vimeo.com, Inc.

Osadzenie materiałów wideo z serwisu Vimeo.

 

Zobacz

 

Brak

 

Meta Pixel

Meta Platforms, Inc.

Pomiarowanie i targetowanie reklam.

 

Zobacz

 

Zobacz

 

GetResponse

 

GetResponse S.A

Osadzanie form zapisu do newslettera i mierzenie efektywności tych form.

 

Zobacz

 

Brak

MailerLite

MailerLite Limited

Osadzanie form zapisu do newslettera i mierzenie efektywności tych form.

Zobacz

Brak